Sankt Knud Lavard skole

image

Traditioner

I løbet af skoleåret har vi mange traditioner, bla. lejrture, høstmarked, musical, skolekomedie, Lucia, juleafslutning – og hvert år den store dimissionsafslutning, hvor alle er med, og de små optræder for de store. Ved mange af disse traditioner er det bestemte klassetrin der optræder for de andre, på den måde vænnes alle til at stå frem og til at stå for tilbagevendende traditioner. 

Ved morgensang er det klasserne der på skift vælger sange og salmer, og samtidig står klasserne for en eller anden spændende fremtræden.

Høstmarked

Krybbespil

Musical

Lucia

Fastelavn

Skolekomedie

Kristendomsdage