Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

SKL

Sankt Knud Lavard Skole er en af Danmarks 22 katolske privatskoler tæt ved Lyngby Station, som er et knudepunkt for tog og flere buslinier.

Vi har et spor fra bh. klassen til og med 9. klasse, med max 22 elever i hver klasse. En lille skole, med max 220 elever, skaber synlighed og trygge rammer for den enkelte elev. Her kender alle hinanden, og børnene er vant til at blive set og til at drage omsorg for hinanden.

Med vægt på spændende og udfordrende undervisning skabes der gode rammer for at udvikle sig fagligt og socialt. Her er plads til kreativitet og udvikling af hvert enkelt barns potentialer.

Vi lægger vægt på høj faglighed i alle skolens fag. Vi har en lang tradition for tidlig start  af fremmedsprog – engelsk fra  bh.klassen og tysk fra 5. klasse. 

Vi har fokus på de naturvidenskabelige fag, og børnene er aktive fra 1. klasse, og eleverne på alle trin udfordres og inspireres på forskellig vis.

Vi vægter kreativiteten, og alle elever har praktiske fag. Det smitter af i skolens fysiske rum, og det ses ved vore arrangementer og i fordybelsesuger.

Sankt Knud Lavard skole

Undervisning

Grøn gård

Undervisning

Fordybelse